Kafka

Franz Kafka wordt op 3 juli 1883 in Praag geboren, als oudste zoon van een Joodse koopman en een brouwersdochter. Na zijn eindexamen wil hij eigenlijk germanistiek studeren, maar hij besluit een studie rechten te doen. Dit om zoveel mogelijk geestelijke uitputting te vermijden, die zijn schrijfwerk zou kunnen verstoren. Zijn gehele leven woont en werkt Kafka in Praag, eerst als stagiair op een advocatenkantoor, vervolgens bij een grote verzekeringsmaatschappij. Zijn belangrijkste verlangen blijft het schrijven.

Kafka acht echter weinig teksten de moeite van het publiceren waard, waardoor slechts enkele korte verhalen tijdens zijn leven uitgegeven worden. Als zijn einde nabij is, Kafka leidt aan longtuberculose, draagt hij zijn enige vriend, Max Brodt, op zijn werk te verbranden. Brodt willigt deze wens echter niet in en verzamelt na Kafka’s dood, op 3 juni 1924, zoveel mogelijk van zijn werk om in de daaropvolgende jaren uit te geven. Het is zijn verdienste dat veel van Kafka’s korte verhalen, romans, brieven en dagboeken toch zijn uitgegeven.

In 1925 publiceert Max Brodt Het proces van Franz Kafka. In 1914 was Kafka met het schrijven van het eerste en het laatste hoofdstuk van deze roman begonnen. In de jaren daarna voegde hij nog diverse hoofdstukken toe, zonder de roman echter te voltooien. De huidig verkrijgbare uitgaven bevatten veelal de hoofdstukken die, in een door Max Brodt aangebrachte volgorde, een zekere eenheid vormen. In enkele uitgaven zijn fragmenten toegevoegd, die nooit voltooid werden door Kafka. De opbouw van de roman is hierdoor nogal fragmentarisch met een anticlimax als einde.

In Het proces wordt de leefwereld van de tragikomische Josef K., zoals in zo veel werk van Kafka’s hand, grotendeels bepaald door willekeur en onrechtvaardigheid. In de beschrijving hiervan komen absurdisme en realisme in een simpele, humoristische stijl bij elkaar, waardoor een grote vervreemding wordt bewerkstelligt. Hierdoor spreekt het werk van Franz Kafka zeer tot de verbeelding en geeft het veel ruimte voor verschillende interpretaties.